Looptherapie

Wij zijn aangesloten bij het Chronisch ZorgNet en bieden gesuperviseerde looptherapie (GLT) aan voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen). Onze therapeuten onderscheiden zich op het gebied van kwaliteit en transparantie. Borging van de kwaliteit van de behandeling en het realiseren van transparantie van alle Chronisch ZorgNet therapeuten wordt op verschillende manier gerealiseerd.
Het aantonen van effectiviteit en het borgen van kwaliteit binnen het netwerk heeft er o.a. toe geleid dat GLT per 1 januari 2017 uit de basisverzekering wordt vergoed en dat zorgverzekeraars de fysiotherapeutische zorg voor patiënten met PAV selectief inkopen bij ClaudicatioNet therapeuten.