Looptherapie

Wij zijn aangesloten bij ClaudicatioNet en bieden gesuperviseerde looptherapie (GLT) aan voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen). ClaudicatioNet therapeuten onderscheiden zich op het gebied van kwaliteit en transparantie. Borging van de kwaliteit van de behandeling en het realiseren van transparantie van alle ClaudicatioNet therapeuten wordt op verschillende manier gerealiseerd.
Vanwege inzicht in de doelmatigheid en kwaliteit van geleverde zorg door haar therapeuten is ClaudicatioNet een uniek zorgnetwerk. Het aantonen van effectiviteit en het borgen van kwaliteit binnen het netwerk heeft er o.a. toe geleid dat GLT per 1 januari 2017 uit de basisverzekering wordt vergoed en dat zorgverzekeraars de fysiotherapeutische zorg voor patiënten met PAV selectief inkopen bij ClaudicatioNet therapeuten.