Geriatrie fysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Zij hebben kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie of een ongeval met als gevolg een heupfractuur.

De geriatriefysiotherapeut verbetert je lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang. Hierdoor blijft je zo zelfstandig mogelijk in je dagelijkse functioneren.

De geriatriefysiotherapeut draagt zorg voor preventie, adviseren en begeleiden van gezinsleden, andere zorgverleners en je mantelzorger.
De geriatriefysiotherapeut begeleidt je verder wanneer je ontslagen wordt uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum.
De geriatriefysiotherapeut begeleidt en adviseert wanneer je afhankelijk wordt van hulpmiddelen, bijvoorbeeld als je slecht ter been wordt.
De geriatriefysiotherapeut geeft informatie over valpreventie.