Fysiofitness

Algemeen

Fysio Fit ‘De Commissaris’ biedt u (preventieve) bewegingsprogramma’s aan, gericht op het bevorderen en onderhouden van gezondheid en fitheid. Fysio Fit is een activiteit waaraan iemand op eigen initiatief deelneemt. Een verwijzing van een arts is niet nodig.

Werkwijze

Voordat iemand kan deelnemen aan Fysio Fit wordt er een intakegesprek gehouden. Hierin bespreekt u uw persoonlijke doel en worden er eventuele klachten of beperkingen in kaart gebracht middels een aantal vragen. Verder wordt er een fitheidstest afgenomen waar o.a. uw bloeddruk, longcapaciteit, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden getest.

Training

Een ieder traint individueel in een groep van maximaal 5 personen op zijn of haar vaste tijd.

Voor wie

Fysio Fit is voor iedereen, waarmee wij bedoelen: getrainde personen, jong en oud, chronisch zieken en/of mensen met een specifieke vraag. Met andere woorden: mensen met de behoefte aan verantwoord bewegen onder leiding van een fysiotherapeut of sportfysiotherapeut. De kennis van de fysiotherapeut wordt gekoppeld aan moderne medische trainingsapparatuur. Samen met uw inzet een perfecte combinatie.

Apparatuur

Er wordt onder andere gebruikt gemaakt van moderne cardiofitness-apparaten in combinatie met een hartslagmeter, waarop u kunt trainen ter vergroting van uw uithoudingsvermogen (hart-long volume). Uw gegevens zullen worden genoteerd op uw persoonlijke oefenformulier dat te vinden is in de ringbandmap in de oefenzaal.

We werken met een trainingsroutine van 10 weken. Na deze 10 weken wordt er een nieuw schema gemaakt. Een tussentijdse conditietest behoort als evaluatiemoment tot de mogelijkheden.