Schouderklachten

Visie
Het schoudernetwerk Groot Zwolle richt zich op het verbeteren van kwaliteit van zorg door een goede samenwerking tussen fysiotherapie en de orthopedisch chirurgen van de Isala Klinieken Zwolle. Dit geldt zowel voor patiënten die conservatief begeleid worden als voor patiënten die geopereerd worden of zijn.
Onze praktijk hanteert dezelfde visie met de orthopeden in Meppel.

Doelgroep
Fysiotherapeuten uit de regio Groot Zwolle en orthopedisch chirurgen van de Isala Klinieken. Onze praktijk werkt ook nauw samen de orthopeden in Meppel.

Doelstellingen
Het schoudernetwerk is een samenwerking tussen de orthopeden van de Isala klinieken te Zwolle en de 1e en 2e lijn fysiotherapeuten. Met als doel het verbeteren van de patiëntenzorg door samenwerking binnen het netwerk. Dit vindt plaats op het gebied van protocollen, scholing en verwijzingen

Het netwerk heeft de volgende doelstellingen, voortkomend uit bovenstaande visie

  • Optimaliseren van de kennis aangaande de schouder, die betreft pathologie en therapie, nodig voor een adequate behandeling van de patiënt.
  • Behandeling volgens evidence based of best- practice
  • Uniforme en transparante behandeling van patiënten met schouderklachten, gerelateerd aan het betreffende klachtenbeeld.
  • Uniforme wijze van verslaglegging
  • Ontwikkelen van behandelprotocollen

logo sngz